15.05.2019

Treść ogłoszenia

Majster Centrum Narzędziowe zatrudni Główną/ego Księgową/ego w biurze w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 151 w oparciu o umowę o pracę. Zakres obowiązków: znajomość prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe) oraz znajomość księgowości uproszczonej (podatkowa księga przychodów i rozchodów), bieżąca weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz zgodności z procedurami wewnętrznymi, kontrolowanie poprawności księgowanych transakcji, przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji do urzędów PIT, PFRON oraz sprawozdań do GUS, US, ZUS i inne. CV i list motywacyjny z odpowiednią klauzulą prosimy przesłać do 23.05.2019 r. na adres: joanna.bernat@majstersuwalki.pl bądź składać osobiście w siedzibie firmy Majster ul. Raczkowska 151 w Suwałkach.

Skontaktuj się ze sprzedającym