13.03.2019

Treść ogłoszenia

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają 4 poniższe WARUNKI: - są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo - ukończyły 30 lat - zamieszkują subregion suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski lub moniecki - kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach ( max. wykształcenie średnie) ZAPEWNIAMY: - bezpłatny udział w projekcie - dotacje na rozpoczęcie działalności do 24.330,00 zł - wsparcie pomostowe finansowane przez okres pierwszych 6 miesięcy do 1.850,00 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy do 490,00 zł miesięcznie - specjalistyczne wsparcie towarzyszą - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności - Forum Wymiany Doświadczeń Nabór formularzy: do 1 kwietnia 2019 r. Informacje: ZDZ Suwałki ul. Kościuszki 23.