07.11.2018

Treść ogłoszenia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach zaprasza osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Centrum ul. Przytorowa 9B w dniu 15.11.2018r. w godz.9.00-14.30. Podczas szkolenia będzie można dowiedzieć się o pomysłach na własny biznes, aspektach formalno-prawnych prowadzenia działalności , zasadach pisania biznesplanów. Poruszony będzie także temat dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, takich jak programy pomocowe w postaci bezzwrotnych dotacji oraz funduszy pożyczkowych. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach, Urzędu Skarbowego w Suwałkach oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego -Centrum Biznesu w Augustowie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.11.2018 r.do godz. 12.00. Więcej informacji na temat spotkania udzielamy telefonicznie lub w siedzibie Centrum.