05.11.2018

Treść ogłoszenia

Firma ML s.c. prowadzi nabór uczestników do realizowanego w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r. Projektu „Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci – nowy punkt żłobkowy „Emelek” w Suwałkach.” Celem Projektu jest powrót do aktywności zawodowej 24 - ch mieszkańców miasta Suwałki pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia) poprzez stworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.