03.10.2018

Treść ogłoszenia

Nie pracujesz, nie szkolisz się. Masz 15-29 lat. Weź udział w projekcie "Success" (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17). W ramach projektu bezpłatne kursy/szkolenia (za udział przewidziane stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (przewidziane stypendium stażowe). Informacje o projekcie: tel. 87 566-20-55, http://ares.suwalki.pl/projekty-unijne/success/